Hét nieuwe mechanisatieblad voor de Belgische loonwerker, melkveehouder, akkerbouwer en machinedealer.

Laatste magazines


Bekijk hier het hele magazine archief.

Actueel nieuws


Bekijk hier het hele archief.

Agenda


Klik hier voor alle aankomende evenementen.Tractorpower op FacebookBekijk artikel


Juni 2018 » Voorwoord » Telkens nieuwe manieren zoeken

Telkens nieuwe manieren zoeken

Waarheid van het seizoen

' Volhouden is niet keer op keer herhalen, maar telkens andere manieren zoeken.'

Auteur: onbekend

 

 

Telkens nieuwe manieren zoeken

 

Akkerbouwer Nijs uit de buurt van Lubbeek ging zich, meteen nadat hij het varkensbedrijf van zijn ouders had overgenomen, specialiseren in de aardappelteelt. Hij blijft innoveren om bij te blijven en andere oplossingen te zoeken; zo was hij vorig jaar een van de Belgische akkerbouwers die meedeed aan een proefproject om soja te telen. De familie Vanacker in Huldenberg is al jaren een proefbedrijf voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Koen en Walter Vanacker hebben ingezet op dubbeldoel witblauw om een stevige melk- en vleesveetak uit te bouwen. Daarnaast is Karin, de vrouw van Koen, bezig met thuisverwerking van melk en het organiseren van plattelandsklassen. De familie Bini uit Meux is al sinds 1924 in de landbouwwereld actief. Ze evolueerde in die tijd van loondorser naar dealerbedrijf en koos er uiteindelijk voor om het loonbedrijf af te stoten. Resultaat: de mechanisatietak groeit omdat nu ook loonwerkers meer en meer de weg naar Meux vinden. Yves Henry uit Juprelle startte als boerenzoon het loonbedrijf Isaply Services, en zocht andere manieren om zijn bedrijf op de kaart te zetten. Samen met klanten bekijkt hij wat nodig is en vervolgens speelt hij hierop in. Germain Moniquet is polyvalent medewerker bij technologiebedrijf Agrivaux en geniet ervan om gps-gestuurde oplossingen voor klanten te bedenken en te installeren. Nergens moet er zoveel herbekeken worden omdat bestaande oplossingen niet voldoen… en dat vraagt volhoudingsvermogen. Verder brengen we in het tweede deel van dit magazine een overzicht van voermengwagen- en maaidorsertechniek en nemen we jullie mee naar Zuid-Afrika. Dat laatste is een land met een enorm landbouwpotentieel dat ook zijn eigen problemen heeft.

 

De redactie

 

 

Anders naar de dingen kijken

 

In ons tweede voorwoord laten we mensen aan het woord die bij het maken van dit magazine in een interview of door een bepaalde ontwikkeling te doen een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. In deze editie van TractorPower laten we de familie Vanacker uit Huldenberg aan het woord. ‘Omdat we over genoeg hectare graan beschikken, hoeven we geen stro aan te kopen. Het blijft ook een gemak op het gebied van werkorganisatie omdat we vaste mest tot in november mogen uitrijden en vervolgens vanaf 15 januari reeds terug op het veld mogen.’ ‘Het rollend jaargemiddelde van onze melkkoeien bedraagt zo’n 6.000 liter. Het zijn duurzamere koeien dan Holsteins omdat ze veel langer meegaan. Ze kalven maar liefst zo’n 7 tot 8 keer af. We hebben zelfs een melkkoe die inmiddels elf jaar oud is.’ ‘Groeien is immers niet echt onze eerste zorg omdat nutriënten bijkopen niet altijd financieel interessant is.’

 

Karin, Jo, Koen en Walter Vanacker, eigenaar-uitbaters van het Hof Ter Vaeren, een gemengd landbouwbedrijf in Huldenberg. 

U leest:Abonnementen