Hét nieuwe mechanisatieblad voor de Belgische loonwerker, melkveehouder, akkerbouwer en machinedealer.

Actueel nieuws


Bekijk hier het hele archief.

Agenda


Klik hier voor alle aankomende evenementen.Tractorpower op FacebookActueel Nieuws

Het beheer van rijpaden is de sleutel tot vermindering van bodemverdichting

Systemen om rijpaden te minimaliseren hoeven niet vast te zijn / Rupstractoren en maaidorsers kunnen helpen de breedte van rijpaden te minimaliseren / Case IH RTK+ -netwerk optimaliseert de dekking en steekt de grenzen over / Nieuwe RTK-geleide AccuTurn Pro automatiseert het sturen aan het einde van de rij en kopakkermanagement als een enkele functie 

 

Aangezien de eerste passage van een voertuig over een veld de meeste verdichting van het bodemprofiel onder de rijpaden van de wielen/rupsbanden veroorzaakt, kunnen alle manieren, waarop landbouwers het rijden buiten deze paden bij volgende werkzaamheden kunnen beperken, verdere bodembeschadiging aanzienlijk verminderen – en dit hoeft niet moeilijk of kostbaar te zijn.

 

Dat was de boodschap van de precisielandbouwspecialist Ian Beecher-Jones, die tijdens het persevenement van Case IH 2018, in de buurt van Dresden, Duitsland, een overzicht gaf van de maatregelen die landbouwers kunnen nemen om het gevaar voor schade aan de bodemstructuur tot een minimum te beperken en bestaande problemen te beoordelen en te herstellen.  Kleine verbeteringen in het beheer van de werkzaamheden kunnen een grote impact hebben op kostenbesparing, aldus de heer Beecher-Jones, die een wereldwijd opererend adviesbedrijf voor precisielandbouw runt, dat eigenaren van landbouwmachines, dealers en fabrikanten ondersteunt met adviezen om alles uit hun precisieapparatuur te halen wat erin zit.

 

“Voor wat betreft de impact is het bodemtype grotendeels irrelevant, terwijl studies aantonen dat minder verkeer, en dus minder verdichting, meetbare financiële gevolgen heeft voor de kosten van de aanplant van gewassen en de opbrengst, voornamelijk dankzij de handhaving en het behoud van de structuur.”

 

Voorkomen is beter dan genezen

 

Het voorkomen van bodemverdichting verdient de voorkeur boven het verhelpen ervan, aldus Beecher-Jones. 

 

“Om problemen te corrigeren en de structuur in stand te houden, kunnen zowel natuurlijke en mechanische middelen hulp bieden. Het aanmoedigen van regenwormenpopulaties en het gebruik van bodembedekkers zijn voorbeelden van natuurlijke hulpmiddelen.. Mechanisch gezien betekenen automatische stuursystemen, geleid door een RTK-signaal met een herhaalbare nauwkeurigheid van 2,5 cm, dat een vermindering van de hoeveelheid bereden land binnen velden geen complex proces hoeft te zijn dat grote extra investeringen vereist.”

 

Landbouwers die met RTK-gebaseerde automatische stuursystemen werken, of dit in overweging hebben, beschikken al over een groot deel van de technologie die ze nodig hebben om de bereden zones tot een minimum te beperken zonder te investeren in werktuigen met aangepaste breedte, zo zei hij.

 

“Volledige rijpadenteelt, oftewel controlled traffic farming (CTF) waarbij jaar na jaar exact dezelfde machinepaden worden gebruikt, zonder enige afwijking, zijn niet altijd overal mogelijk, en ‘beheerd’ verkeer is misschien een betere term voor de vereiste benadering dan ‘gecontroleerd’. Bedenk hoe factoren als bodemtype en helling van het veld invloed kunnen hebben op de verdichting en de noodzaak tot correctie. Tijdig gebruik van geschikte, correct afgestelde werktuigen onder de juiste omstandigheden zal helpen het ontstaan van verdichting tot het minimum te beperken, bij alle soorten grondbewerkingssystemen.

 

Wees niet bang om flexibel te zijn

 

“Landbouwers moeten nadenken over wat de beste manier is om een veld te bewerken, om zo de bereden delen van velden te minimaliseren – met name bij het oogsten en transporteren van gewassen. Maar op andere momenten van het jaar moeten ze niet bang zijn om flexibel te zijn, en bij het beperken van het verkeer kiezen voor een praktische manier, die optimaal aansluit bij hun systeem. Als het in bepaalde jaren – na een nat seizoen of wanneer een niet-combineerbaar gewas in roulatie is bijvoorbeeld – niet mogelijk is om de bestaande lijnen exact te volgen, dan is dat echt niet het einde van de wereld. Het verkeer door de jaren heen zoveel mogelijk beperken zal nog steeds grote voordelen met zich mee brengen." 

 

Hetzelfde geldt als het land moet worden bewerkt in een hoek of moet worden geploegd om onkruidzaden te begraven of voor herstructurering van de bodem, aldus Beecher-Jones. Dergelijke processen kunnen een stap achteruit betekenen voor de rijpadenteelt, maar als ze noodzakelijk zijn om de agronomie te verbeteren, dan moeten landbouwers hier niet bang voor zijn.

 

“Wat essentieel is, is dat, ongeacht de werkzaamheden, het verkeer moment voor moment zoveel mogelijk moet worden beperkt. Dat betekent niet alleen dezelfde paden volgen waar dit maar mogelijk is, maar ook rekening houden met de impact op die paden. Zouden tractorbanden met smallere, langere loopvlakken ku

Gepost op: 17-08-2018

Huidig magazine:
AbonnementenBuienradar