Hét nieuwe mechanisatieblad voor de Belgische loonwerker, melkveehouder, akkerbouwer en machinedealer.

Actueel nieuws


Bekijk hier het hele archief.

Agenda


Klik hier voor alle aankomende evenementen.Tractorpower op FacebookActueel Nieuws

DE LANDBOUW ONTWIKKELT ZICH, DE WAGO OOK!

Bij de herziening van het Wago gamma was het doel van JOSKIN eenvoud: een maximale rendabiliteit aan zijn gebruikers leveren net zoals meer comfort en veiligheid. Zelfs als de structuur van de balenwagens volledig werd herzien, is hun zeer geapprecieerde oorspronkelijke look intact gebleven. Onder de verbeteringen kunnen we een verlaging van de bodemplaat vinden, waardoor het laadvermogen vergroot kan worden, maar ook een algemene versterking van de structuur en de aankomst van een nieuw systeem van ladders. 

 

 

Zelfs als de geschiedenis van de balenwagen terug tot het begin van de landbouw gaat, valt niet zelden te constateren dat ondanks de aanzienlijke vooruitgang in de landbouwsector talrijke landbouwers nog steeds tevreden zijn met een zeer basische uitvoering. Het is waar dat ondanks zijn zeer eenvoudige design de balenwagen niet altijd een voorrang voor de landbouwers is. Als de meerderheid onder hen wel een model bezitten, is dit type materiaal vaak alleen gekozen op basis van zijn prijs en dat wordt dan tot het einde afgeschreven.

 

NAAR MEER VEILIGHEID EN COMFORT

Geleidelijk blijkt de situatie toch te veranderen. Grote ont- wikkelingen zijn steeds meer concreet op alle gebieden, te beginnen met de landbouwtechniek. Zelfs als de zoektocht naar productiviteit niet nieuw is, vandaag, gezien de techno- logische vooruitgang, worden de grenzen dagelijks verschoven: trekkers kunnen nu op 50 km/u of zelfs meer rijden. De automatisering vermindert steeds meer de menselijke tussenkomst en maakt het mogelijk om de productiequota’s veel groter te maken. Daartegenover gaat het break-even- point ook omhoog. Het vereiste ritme gaat steeds sneller en er wordt sneller steeds meer van ons verwacht... Rendabel op de lange termijn kunnen blijven wordt een echte uitdaging. Om dit te bereiken, zijn de veiligheid en het gebruikscomfort geen luxe meer: ze worden noodzakelijk.

De balenwagens vormen geen uitzondering. De te transpor- teren volumes zijn steeds groter en de trajecten zijn steeds langer op steeds hogere snelheden. Het materiaal werd nog nooit zoveel gebruikt en de risico's op ladingsverlies en ongelukken zijn nooit zo groot geweest! Eén ding is echter duidelijk: de standaarduitvoering van de balenwagen wijkt steeds meer af van de huidige behoeften...

  

100 % HERZIENE STRUCTUUR

Bekend voor zijn vermogen om aan de verwachtingen van de markt te beantwoorden en om op de behoeften van de gebruikers te anticiperen, heeft JOSKIN snel gereageerd op de globale ontwikkeling en is onmiddellijk dienovereenkomstig te werk gegaan. Het bekende gamma van Wago balenwagens werd zo volledig herzien. De eerste modellen die van deze upgrade ge- nieten zijn de getrokken modellen met grote capaciteit. Maar waaruit bestaan deze nieuwigheden?

Er moet gezegd worden dat op het eerste gezicht de wijzigingen zelden duidelijk zijn, zelfs als ze het hele product betrekken. Het bedrijf wilde immers de zeer geapprecieerde oorspronkelijke look van de machine bewaren. Het gaat hier dus niet over een nieuw product maar wel over een ontwikkeling van de bestaande referenties. De wijzigingen zijn bewust subtiel en heb- ben maar één doel: al de nodige veiligheid, comfort en gebruiksgemak aan de gebruikers leveren zodat ze op de lange termijn rendabel kunnen blijven.

 

De verbeteringen zijn als volgt:

 1.            Het eerste- en niet het minste- element betreft de hoogte van de bodemplaat. Deze werd verlaagd en bevindt zich nu op 1,10 m hoog. Dankzij deze verlaging heeft de Wago een niet te onderschatten voordeel bij het laden/lossen. Het vervoer van stro is ook vereenvoudigd. Het laadvermogen kan immers vergroot worden maar de wetgeving blijft nageleefd en het wordt niet moeilijker om bruggen over te stekken.

 

Deze verlaging werd mogelijk gemaakt dankzij verschillen- de aanpassingen aan de structuur.

             De eerste aanpassing betreft de positie van de draaikrans. Vroeger droeg de draaikrans het chassis van onderaan maar nu is hij rechtstreeks ingebouwd binnen het chassis, waardoor de hele balenwagen van de verlaging kan genie- ten.

             De tweede aanpassing betreft de afmetingen van de wielen. Ze hebben nu een kleinere diameter. Het standaardmodel is nu 435

Gepost op: 31-03-2019

Huidig magazine:
AbonnementenBuienradar