Hét nieuwe mechanisatieblad voor de Belgische loonwerker, melkveehouder, akkerbouwer en machinedealer.

Actueel nieuws


Bekijk hier het hele archief.

Agenda


Klik hier voor alle aankomende evenementen.Tractorpower op FacebookActueel Nieuws

EFFICIËNTE VERSPREIDING VOOR IEDEREEN BETAALBAAR!

Het is geen geheim dat het bemesten van een weide of bouwland een gevoelige taak is die niets met toeval te maken heeft. Als de mengmest niet correct wordt toegediend, zullen grote hoeveelheden aan ammoniak vrij uitkomen. Naast de milieuschade is de geurhinder van het ammoniakverlies voor de buren van de bewerkte percelen bijzonder storend. Het zal ook financiële gevolgen voor de landbouwer hebben. De extra kosten voor de aankoop van minerale stikstofmestoffen, om deze verliezen te dekken, zijn bijzonder groot. Een verlies dat kan oplopen tot honderden euro’s per hectare.

Aangezien de ammoniakvervuiling (NH3) het gevolg is van de verdamping van de stikstof als hij in contact met de lucht komt, zijn de verspreidingswerktuigen een hoogwaardige oplossing om het hoofd te kunnen bieden aan dit probleem.

Door de mengmest zo dicht mogelijk bij hun doel toe te dienen, maken deze werktuigen het mogelijk om het ammoniak- verlies omwille verdamping aanzienlijk te verminderen bij het verspreiden. Bovendien, en in het kader van het wettelij- ke en normatieve aspect, heeft dit type werktuig ook talrijke andere voordelen voor de landbouwer: verhoogde nauwkeurigheid en efficiëntie bij het bemesten, aanzienlijke vermin- dering van de extra kosten i.v.m. de aankoop van minerale meststoffen, en nog veel meer.

Tot nu toe bleek deze zekerheid niet genoeg te zijn. Meerdere factoren ontmoedigden immers nog talrijke landbouwers om dit type werktuig te kopen met als eerste: de prijs en de complexiteit van de aangeboden machines. De bestaande markt bleef hoofdzakelijk gericht tot de loonbedrijven en/  of coöperaties. Zelfs als deze laatste jaren een algemeen be- wustzijn voor een bepaalde aanvraag vanuit kleinere bedrij- ven zorgde, hadden ze toch te kampen met een ongeschikt aanbod. Weinig fabrikanten van mengmesttanks hadden hierop gereageerd door echte oplossingen aan te bieden die aan de behoeften voldeden.

Met deze realiteit in zicht heeft JOSKIN op deze oproep willen reageren door zijn grote kracht te mobiliseren. Hieruit is een gloednieuwe combinatie ontstaan: de “Modulo Advantage”.

  

EENVOUD OM DE EFFICIËNTIE TE VERBETEREN

 

Het hoofddoel van dit innovatieve concept is om de twee bovengenoemde belemmeringen voor de  investeringen te verwijderen. De  Modulo  Advantage is een eenvoudige machine die geschikt is voor de kleine  bedrijven  en  trek-  kers van ca. 110 PK. Hij bestaat uit een mengmesttank van 11 000 l waarop een Pendislide Basic boom van 7,5 m stan- daard is gemonteerd. Deze versprei- dingsboom maakt deel uit van de laatste ontwikkelingen van het merk en heeft hetzelfde doel: zeer efficiënt te zijn met een maximaal eenvoud. Bovendien is deze boom van een bedieningsautomaat en van een Scalper© snijverdeler voor- zien. Hij is ook uitgerust met slijtvaste Ertalon sleufkouters die een constante druk op de grond oefenen door de veer- bladen. Door de beplanting opzij te zet- ten, zorgen deze sleufkouters voor een nauwkeurige toediening van de nutri- enten zo dicht mogelijk bij de wortels zonder de bladeren noch het voeder te verontreinigen.

De lijst van kenmerken van deze nieuwe Modulo Advantage is echter niet af: een bijzondere aandacht werd ook gehecht aan de keuze van banden. Deze machine is voorzien van een enkele as met Alliance 800/65R32 banden, welke voor een laadvermogen van 9 900 kg per wiel bij 40 km/u zorgen. Indien nodig kan deze nieuwe combinatie optioneel uit- gerust worden met een front-zuigarm op “Jumbo” kegel.

 

VOLLEDIG NIEUW PRODUCTIE- PROCES

Met deze eenvoudig te gebruiken maar topklasse uitrusting heeft JOSKIN wil-  len bewijzen dat het mogelijk was  om de prijs van de landbouwmachines te verminderen zonder in te boeten op de kwaliteit. Om de financiële impact op het budget te beperken, heeft JOSKIN volle- dig ingezet op een “lijnproductie” die tot nu toe ongezien was in de productie van de mengmesttanks. De Modulo Advan- tage zal immers op een speciale monta- gelijn geassembleerd worden en zal het voorwerp zijn van een serieproductie; de eersten worden verwacht op juli 2019.

 

Een grote hoeveelheid van dit model produceren betekent immers lagere in- koopprijzen van de grondstoffen, een betere benutting van de werknemers en een grotere efficiëntie van de geauto- matiseerde machines. De gerealiseerde bezuinigingen kunnen dus rechtstreeks verhaald worden op de verkoopprijs en maken het mogelijk in dit geval om een topklasse product te leveren aan de prijs van een standaard product. Er is trou- wens geen taboe hieromtrent: JOSKIN zal deze Modulo Advantage aan prijs la- ger dan € 35 000* excl. btw aanbieden, d.w.z. een prijs die nog nooit werd be- reikt voor een volledig uitgeruste meng- mesttank (behalve zuigarm) met een achterwerktuig!

 


Gepost op: 31-03-2019

Huidig magazine:
AbonnementenBuienradar