Hét nieuwe mechanisatieblad voor de Belgische loonwerker, melkveehouder, akkerbouwer en machinedealer.

Mens & techniek over de sectoren heen


De mens

De wereld ondergaat in sneltreinvaart een hele verandering. Vertrouwde zekerheden vallen weg en mensen worden aangezet om de zaken anders aan te pakken. Er zijn geen excuses om bij de pakken te blijven zitten, dat bewijzen de reportages bij ondernemers die wij in de komende nummers aan het woord zullen laten. De grote lijn door hun verhalen is de kunst om in zo'n momenten hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en geen problemen maar oplossingen te zien. Voor die mensen en wat ze realiseren wil TractorPower een platform van uitwisseling zijn. Wij hopen dat de boodschap die deze ondernemers, veehouders, loonwerkers, akkerbouwers, dealers,... tussen de lijnen meegeven jonge mensen zin in de sector doet krijgen. Dat hun verhalen aan andere ondernemers toch de moed geven om ook verder te gaan als de zaken eens tegengaan.

De techniek

In het magazine willen we een ruim deel wijden aan techniek en dieper op bepaalde dingen ingaan. Techniek is internationaal en het doet ons plezier dat er voldoende buitenlandse collega-techniekjournalisten zijn die spontaan hun kennis en ervaring met ons willen delen via bijdragen in TractorPower. We hebben niet de intentie persberichten en nieuws van firma's via het magazine te brengen, daarvoor gaan we onze website www.tractorpower.eu of onze Facebookpagina gebruiken. En via die weg zijn we ook benieuwd naar wat jullie te melden hebben. Wat we wel gaan doen is techniek, die belangrijk is of waarvan we verwachten dat die de komende jaren aan belang gaat winnen, uitgebreid toelichten en dieper uitwerken. Bij voorkeur gekoppeld aan reportages over gebruikers. Dit nummer beginnen we alvast met een overzicht van spoorgeleidingssystemen die vaak als 'gps' door het leven gaan en doen we een onderzoek naar de mogelijkheden van brandstofbesparing bij grondbewerking.

Over de sectoren heen

Geen loonwerker zonder veehouder, geen veehouder zonder akkerbouwer, geen mechanisatie zonder mechanisatiebedrijven: alles en iedereen hangt samen en dat is wat we via dit magazine willen meegeven. TractorPower wil het mechanisatieblad zijn voor de Belgische loonwerker, melkveehouder, akkerbouwer en mechanisatiebedrijf. Heel belangrijk voor ons en voor de toekomst van onze sector is het technisch en landbouwonderwijs; ook zij zullen TractorPower ontvangen en geregeld aan bod komen in het magazine.

Tot slot

TractorPower staat er omdat de firma's die hierin staan gepassioneerde landbouwfirma's zijn die, ondanks dat het niet gepland was, toch budget vonden om hun vertrouwen in de landbouw te bevestigen.